Tävlingar

Här finns info om kommande veterantävlingar .

kalendern är det tävlingar som man anmäler direkt till arrangören.

SM, MSWOP, Öppna Japanska , EM och VM har en egen flik om hur anmälan görs eller annan info om repektive tävling.